Kérelem küldés

Tisztelt Fogyasztók! 

 

A Fogyasztók a kérelmeiket a hozzá tartozó mellékletekkel együtt postán küldhetik meg az alábbi címre; 

Pest Megyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. 4. em. 2.

illetve elektronikusan a PMKIK hivatali kapun keresztül.

 

PMKIKBEKEL KRID: 560351920

e-Papír szolgáltatás használata_ügyfeleknek

A kérelem meg kell feleljen a fogyasztóvédelmi törvény alábbi rendelkezéseinek;

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését, melynek teljesítéséről nyilatkozni kell, az eredményét jegyzőkönyvvel, levéllel, szakvéleménnyel stb. igazolni kell.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó írásban benyújtott kérelmére indul.

A kérelemnek tartalmaznia kell

  • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét a lakcímkártyával egyezően,
  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  • a fogyasztó álláspontjának leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, telefonon tett ígéretek nem minősülnek bizonyítéknak.
  • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
  • a testület döntésére irányuló indítványt, mit kér a testülettől,
  • a fogyasztó kötelező aláírását.

A kérelemhez csatolni kell az okirat másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást eredeti példányban és gondoskodnia kell arról, hogy a meghatalmazott a postai küldeményeket vegye át és a meghallgatáson jelenjen meg.

 

Tájékoztatás és tanácsadás kérés kizárólag a félfogadási időben a (+36- 1) 792-7881 számú telefonon történik;

A békéltető testület tájékoztatást ad a hatásköréről, illetékességéről, eljárásának szabályairól és költségeiről, a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás hozatalának feltételeiről, a határozatok kikényszerítésének módjáról, az ajánlás és a kötelezést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezésének feltételeiről, és arról, hogy a békéltető testület eljárása nem érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére a fogyasztót megillető jogokkal, kötelezettségekkel kapcsolatban teljesít tanácsadást.

 

Budapest, 2020. 08. 10.
Pest Megyei Békéltető Testület

Közérdekű közlemény!

Tisztelt Olvasók! Tisztelt Honlapunkat Látogatók!

Értesítjük Önöket, hogy az elektronikus panaszküldés (kérelem küldés) szünetelésének időtartama alatt a békéltető eljárás megindításához szükséges „Kérelem” nyomtatványt, az eljáró tanácsba történő tagjelöléshez a fogyasztói listát és a fogyasztói Tájékoztatást letölthetik a Letöltés gombra kattintva.

“Kérelem” nyomtatvány letöltés

Fogyasztói lista letöltés

Fogyasztói tájékoztató letöltés

A letöltést követően a nyomtatványok kitölthetők és nyomtathatók.

A nyomtatás után a nyomtatványokat alá kell írni, aláírás után a fogyasztói listát egy példányban, a Kérelem nyomtatványt és a csatolt mellékleteket kérjük postán feladni az alábbi címre:

Pest Megyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

 

A Békéltető Testület a mellékletek egy-egy példányát a bepanaszolt vállalkozásnak továbbítja.

A békéltetésben még nincs bevezetve az ügyfélkapus elektronikus ügyintézés. Jelenleg a kitöltött és aláírt Kérelem nyomtatványt valamint a csatolt mellékleteket nem lehet elektronikusan beküldeni. Kérjük, hogy a postát vegyék igénybe!

A fogyasztói panasszal kapcsolatos okiratokat a Békéltető Testület is papír alapon küldi meg a vállalkozásnak és a válaszirat ugyanígy érkezik.

 

Üdvözlettel:
Pest Megyei Békéltető Testület